Статут клубу "Фішери"


Розділ І «Основні положення»

1.1.Шкільний (ліцейський) клуб підприємництва «Фішери» створений з метою об’єднання учнів (ліцеїстів), які мають спільні економічні погляди  та прагнуть розвивати  підприємницькі здібності, отримувати знання, навички та уміння з підприємницької діяльності та популяризувати  економічні знання серед однолітків.
1.2.Цілями роботи клубу є:
- формування установки на підприємливість, проактивність;
- збагачення та поглиблення знань і вмінь учнів з економіки ;
- розвиток успішної «Я-концепції» учнів»;
- формування навичок конкурентоспроможності та лідерства;
- розвиток критичного мислення;
- поглиблення міжпредметних зв’язків;
- інтеграція діяльності клубу з урахуванням  профілю ліцею.
1.3.Членами клубу можуть бути учні 8-11 класів, які дотримуються принципів роботи клубу та представляють  хоча б одну із запланованих форм діяльності.
1.4.Кураторами роботи клубу є шкільні лідери клубу.
1.5.Діяльність клубу здійснюється на основі відповідного плану роботи. План роботи клубу затверджується директором ліцею.

Розділ 2 «Права та обов’язки членів клубу»

2.1. Члени клубу мають право брати участь у всіх видах діяльності та вносити свої пропозиції.
2.2. Члени клубу мають право бути відзначені заохочувальними призами, грамотами ліцею, спонсорськими відзнаками тощо.
2.3. Учні ліцею, які не є членами  клубу, мають право вступу до нього за умови дотримання правил його діяльності.
2.4. Учні можуть самостійно обирати лідерів та вступати в робочі групи під час діяльності клубу.
2.5. Учні мають право презентувати результати своєї діяльності іншим учням.
2.6. Члени клубу зобов’язані вчасно інформувати ліцейських лідерів про причини своєї довготривалої відсутності, бажання вийти з клубу та про проблеми, що виникли під час  реалізації проектів.
2.7. Члени клубу зобов’язані здійснювати свою діяльність лише за згодою батьків та без порушень навчально-виховного процесу.
2.8. Члени клубу зобов’язані неупереджено ставитись до ідей всіх учасників клубу.
2.9. Члени клубу зобов’язані реалізовувати обрані проекти у чітко визначені терміни.

Розділ 3 «Правила прийняття та виключення з клубу»

3.1. Підставою для вступу в клуб є обґрунтована усна заява ліцеїста, який має бажання брати участь в його діяльності.
3.2. Підставою про виключення ліцеїста з клубу є його відсутність на трьох засіданнях поспіль  без поважних причин, систематичне ігнорування поставлених завдань впродовж навчального року.
3.3. Список учасників клубу протягом його діяльності може змінюватись, враховуючи вибулих та прибулих ліцеїстів (додаток 1).


Розділ 4 «Регламент роботи клубу»

4.1. Засідання членів клубу здійснюються не менше двох разів на місяць. Діяльність клубу триватиме не менше 1 року за графіком (додаток 2).
4.2. Час проходження учнями 8-х та 10-х класів (членами клубу) навчальної  практики може бути використаний для проведення заходів в рамках роботи клубу.
4.3. Час літніх канікул виключається з графіку роботи клубу.
4.4. З метою популяризації діяльності клубу, реалізація його проектів може проводитись на засіданнях клубу, а також презентуватись на інших ліцейських заходах за умови дотримання вимог навчально-виховного процесу.

25.10.2012

Немає коментарів:

Дописати коментар