Наші плани

План роботи шкільного клубу підприємництва «Фішери»
на ІІ семестр 2012-2013 н.р.Дата проведення
Назва заходу
Мета заходу
1.
14.01.13
Майстер-клас зі складання договорів для власної фірми. Вербальне та невербальне спілкування
Формувати навички ділового мовлення, толерантного спілкування, знання економічних категорій: постачальники, рента, кредит
2.
24.01.13
Як впливає темперамент на вибір майбутньої професії. Тренінг на визначення типу темпераменту. Прийом нових членів клубу
Дослідити тип темпераменту; як впливає темперамент на вибір майбутньої професії
3.
25.01.13
Майстер-клас з виготовлення буклетів для власної фірми
Формувати вміння працювати з прикладними програмами для створення економічних проектів
4.
Січень - лютий 2013
Компонування портфоліо власної фірми для проекту з бізнес-планування “Бізнес-сіті”. Вправа “Світ професій”. Робота з блогом ШКП
Розвивати навички працювати з прикладними програмами для створення економічних проектів. Розширити знання учнів про професійні вимоги
5.
01.02.13
Тренінг «Як складати бізнес план»
Сформулювати основні вимоги до бізнес-плану сучасної фірми. Навчитись визначати вектори ведення бізнесу
6.
15.02.13
Турнірне змагання юних економістів  “Роль рекламної кампанії в діяльності фірми”
Систематизувати знання учнів про рекламу та роль реклами в діяльності фірми, розвивати навички проактивності, критичного мислення, підприємницького хисту
7.
22.02.13
Гра “Бюро працевлаштування”
Усвідомити алгоритм професійного самовизначення. Розвиток проактивності та підприємливості
8.
25.02.13
Рекламна компанія для різних товарів. Як професія впливає на людину. Гра “Подарунок”
Систематизувати навички підприємливості, креативності. Обговорити найхарактерніші особливості деяких професій
9.
15.03.13

Канали розподілу власних товарів. Вправа «Туристичне агентство». Вибір стратегії ціноутворення на підприємстві
Дослідити ефективність туристичної кампанії за даними буклетів та відгуками споживачів. Вивчити економічні поняття “канали розподілу”, “ціноутворення”. Навчитись обчислювати ціну на власний товар
10.
25.03.13
Фінансовий план компанії. Практична робота “Точка беззбитковості”. Використання електронних таблиць для складання фінансових звітів
Розвивати вміння учнів працювати в прикладних програмних додатках та інтернет-блозі для виконання фінансових розрахунків
11.
12.04.13
Менеджмент на власному підприємстві. Дрес-код. Вправа “Автопортрет”
Підвищити в учнів здібності співвідносити зовнішні характеристики людей з професією
12.
19.04.13
Захист проекту з бізнес-планування “Бізнес-сіті”
Розвиток проактивності, креативності, підприємливості, навичок критичного мислення через практичну діяльність
13.
26.04.13
Екскурсія на виробниче підприємство м. Чернівців
Систематизувати уявлення учнів про ведення власної справи
14.
06.05.13
Тренінг «Як перетворити мрію на мету, а мету - на реальність»
Систематизувати алгоритм професійного самовизначення


 
Програма введення основ підприємництва у Чернівецькому ліцеї №1

Модуль І «Ваші цілі в бізнесі. З чого почати»

Заняття №1
Тема: «Організація власної справи»
Мета: Ознайомитись з поняттями юридична особа, статут, start-up. Змоделювати власне підприємство на реальному ринку. Навчитись обчислювати початкові разові витрати власного підприємства. Систематизувати знання учнів про альтернативні витрати, альтернативну ватрість, банківський процент. Формувати навички роботи в групі. Формувати інтерес до самопізнання як до ключового аспекту в здійсненні проектної діяльності. Створити атмосферу безпеки як основу подальшого розвитку групи.

Зміст
Час
Обладнання
1.
Задум. Вправа «Протокол засновників підприємства». Робота в групах. Вибір виду діяльності та організаційно-правової форми підприємства
15 хв.
Роздатковий матеріал «Зразок протоколу»
2.
Створення проекту статуту власної фірми. (На основі статуту клубу). Робота в групах.
15 хв.
Статут ШКП
3.
Обчислення разових початкових витрат на основі запропонованого старт-апу та альтернатив у формі банківського кредитування.
15 хв.
Шкала ставок по кредитах різних банків

Заняття №2   
Тема: «Фірмова назва. Властивості логотипу»
Мета: Ознайомитись з вимогами до логотипу підприємства, поняттями «бренд», «фірмовий стиль», «торгова марка». Розробити логотип для шкільного клубу підприємництва та проект логотипу для власної фірми. Розвивати навички роботи в групі. Формувати навички підприємницького хисту.
Зміст
Час
Обладнання
1.
Вивчення понять «логотип», «фірмовий стиль», «торгова марка». Вправа «Самореклама»
15 хв.
Посібники «ділова активність», роздатковий матеріал
2.
Дискусія «Властивості логотипу»
7 хв.
Презентація, проектор
3.
Розробка логотипу для ШКП. Коло ідей
13 хв.
Буклети різних підприємств

Заняття №3   
Тема: «Для чого потрібний підприємницький хист»
Мета:
Зміст
Час
Обладнання
1.
Вправа «Оцінка впливу різних подій на бізнес»
15 хв.
Посібник «Ділова активність»
2.
Тест на підприємливість. Успішні якості підприємця
15 хв.
Роздатковий матеріал
3.
Мозковий штурм. «Проблема з цеглиною»
15 хв.
Посібник «Ділова активність»

Модуль ІІ «Життєвий цикл бізнесу»

Заняття №3  
Тема: «Життєвий цикл товару»
Мета: Розглянути поняття «маркетинг», «життєвий цикл товару». Формувати знання про економічний зміст понять продукт та товар, та різницю між ними. Систематизувати знання учнів про ринок, типи ринкових структур. Розвивати навички роботи в команді.

Зміст
Час
Обладнання
1.
Вправа «Цибулина маркетингу»
10 хв.
Роздатковий матеріал
2.
Аналіз етапів життєвого циклу товарів
10 хв.
Проектор, презентація
3.
Вправа «Чорна скриня. Властивості та життєвий цикл мого товару»
20 хв.
Проектор, презентація


Заняття №4   
Тема: «Технологія визначення переваг продукції над продукцією конкурентів»

Мета: Розглянути особливості різних конкурентних стратегій, особливості стратегії "4-Р", систематизувати знання про продукт та товар, типи ринкових структур, формувати навички конкурентоспроможності та креативності, розвивати критичне мислення шляхом аналізу можливих конкурентів на реальному ринку.

Зміст
Час
Обладнання
1.
Презентація «Конкурентні стратегії підприємств»
10 хв.
Проектор,
Домашня заготовка
2.
Вивчення особливостей стратегії «4Р»
10 хв.
Проектор, презентація
3.
Моделювання власної стратегії «4P». Робота в групах
15 хв.
Проектор, презентація

Заняття №5   
Тема: «Аналіз ринку»

Мета: Вивчити поняття «сегментація споживачів», «ємність ринку», «ринкова концентрація». Систематизувати знання учнів про типи ринкових структур, еластичність попиту. Навчитись визначати тип ринкової структури на конкретних прикладах. Розвивати навички підприємницького хисту.


Зміст
Час
Обладнання
1.
Вправа «Чого хочуть ваші споживачі». Рольова гра «Продавці-Клієнти»
15 хв.
Картки
2.
Хто може бути моїм конкурентом? Вправа «Вікна Джохарі для моєї фірми»
15 хв.
Проектор, презентація
3.
Практична робота «Як пов’язані тип ринку та попиту»
15 хв.
Роздатковий матеріал

Заняття №6   
Тема: «Аналіз ринку»

Мета: Систематизувати вміння учнів здійснювати класифікацію споживачів та конкурентів за різними ознаками. Розвивати вміння працювати з ПК, прикладними програмами, інтернет-ресурсами.

Зміст
Час
Обладнання
1.
Розробка сегментування споживачів за різними ознаками
15 хв.
PC, Ms Word, Excel
2.
Створення діаграм можливих конкурентів
15 хв.
PC, Ms Word, Excel
3.
Робота з блогом. Діяльність ШКП України
15 хв.
PC, інтернет-ресурси

Заняття №7   
Тема: «Виробничий план фірми»

Мета: Вивчити поняття «основні засоби», «амортизація», «собівартість». Навчитись класифікувати предмети та засоби праці на змодельованому підприємстві. Розвивати навички підприємницького хисту та володіння прикладними програмами.

Зміст
Час
Обладнання
1.
Вправа «Машинний час». Складання таблиці основних засобів. Підрахунок вартості ОЗ
20 хв.
Роздатковий матеріал
2.
Вправа «План приміщення»
25 хв.
PC, програми для створення зображень

Заняття №8   
Тема: «Фабрика іграшок»

Мета: Змоделювати стадії виробничого процесу. Формувати навички конкурентоспроможності  та вмінь обчислювати доходи та витрати на виробництво. Розвиток креативності  та підприємливості, впевненості, розуміння своїх сильних та слабких сторін.

Зміст
Час
Обладнання
1.
Привітання «Привітаймося як ділові та впевнені люди». Коло почуттів та очікувань.
5 хв.
Проектор, презентація
2.
Вправа « Мої сильні та слабкі сторони».
10 хв.
Проектор, презентація
3.
Економічна гра «Власне підприємство з виготовлення іграшок». Робота в групах з підручними матеріалами.
30 хв.
Проектор, презентація, роз даткові та підручні матеріали
4.
Обговорення отриманих результатів, власних спостережень та усвідомлень. Підведення підсумків. Завершальне коло почуттів та вражень.
10 хв.
Проектор, презентаціяПрограма профконсультування в ліцеї №1 на березень-квітень 2013р.


Тема
Дата
Консультант
1
Психологічний зміст життєвого та професійного самовизначення.
7.03.13
Ткач Н.І.
2
Уміння приймати рішення як складова структури професійного вибору.
15.03.13
Ткач Н.І.
3
Вчимося вирішувати проблеми.
22.03.13
Ткач Н.І.
4
Емоційне ставлення до вибору професії.
5.04.13
Ткач Н.І.
5
Роль життєвих цінностей у виборі професії.
19.04.13
Ткач Н.І.
Програма профконсультування в ліцеї №1
 на листопад – грудень 2012 р.
Тема
Час
Консультант
1.
Вплив темпераменту на діяльність людини та на можливий вибір професії. Діагностика типу темпераменту (за  тестом Айзенка).
06.11.12
Мензак О.В.
2.
Як навчитися вчитися?
Визначення домінуючого профілю особистості.
20.11.12
Мензак О.В.
3.
Як вибрати роботу  до душі?
Карта інтересів. Диференційно – діагностичний опитувальник інтересів (ДДО).
27.11.12

11.12.12
Мензак О.В.
4
Для чого ми обираємо професію?
Визначення основних мотивів вибору професії.
18.12.12
Мензак О.В.
5
Типологія особистості а привабливе професійне середовище (за Д. Голландом)
25.12.12
Мензак О.В.

Сценарій профорієнтаційних занять ШКП чернівецького ліцею №1.
Заняття №1 (06.11.12)
Тема: «Самопізнвння – шлях до успіху у виборі професії».
Мета:  Ознайомлення учасників з правилами роботи в групі. Формування інтересу до самопізнання як до ключового аспекту в виборі майбутньої професії. Створити атмосферу безпеки як основу подальшого розвитку групи.
Зміст
Час
Обладнання
1.
Вступна бесіда про поняття профорієнтації, та роль особливостей особистості на професійний вибір та подальшу діяльність. Ознайомлення учасників з правилами роботи в групі.
10 хв.
Плакат з правилами
2.
Вправа для розігріву  «Наше спільне і відмінне»
5 хв.

3.
Вправа «Людина - професія»
10 хв.

4.
Вправа «Мої якості»
25 хв.
Картку кожному учаснику
5.
Обговорення. Підведення підсумків.
10 хв.


Заняття №2 (13.11.12)
Тема: «Самопрезентація професійних та особистих якостей».
Мета: Навчання навиків та вмінь  самопрезентації.
Зміст
Час
Обладнання
1.
Обговорення важливості вмінь самопрезентації та ведення переговорів  в професійній діяльності.
10 хв.

2.
Вправа « За склом».
15 хв.

3.
Вправа «Я унікальний»  або «Моя унікальна професія».
25 хв.

4.
Обговорення, підведення підсумків.
10 хв.Заняття №3 (20.11.12)
Тема: «Справжні професіонали».
Мета: Ознайомлення з біографією відомих представників професій.
Зміст
Час
Обладнання
1.
Розігрів.Вправа «Вулик»
10 хв.

2.
Виступи учнів ( біографії відомих особистостей, представників різних професій)
40 хв.
Проектор, екран
3.
Обговорення  основних чинників які вплинули на вибір професії.
10 хв.


Заняття №4 (4.12.12)
Тама:  «Профконсультація»
Мета: Ознайомити учнів з процедурою правильної побудови особистих професійних планів, навчити учнів надавати деяку профорієнтаційну допомогу своїм одноліткам.
Зміст
Час
Обладнання
1.
Розігрів. Вправа «Міжнародні привітання»
10 хв.

2.
Вправа «Профконсультація».
40 хв.

3.
Обговорення  основних моментів вибору професії.
10 хв.


Заняття № 5 (18.12.12)
Тема: «Професійні ролі».
Мета: Дати можливість учасникам побути в ролі фахівця з бажаної професії.
Зміст
Час
Обладнання
1.
Розігрів. Вправа «Привітання представників різних професій»
10 хв.

2.
Вправа-гра «На сцені як в житті»
40 хв.
Елементи одягу різних професій
3.
Рефлексивний відгук. Обговорення .
10 хв.

План роботи шкільного клубу підприємництва «Фішери»

на І семестр 2012-2013 н.р.

Тематика засідань
Час
Відповідальні
1.
Знайомство. Розробка Статуту клубу. Затвердження плану роботи на І семестр. Вправа «Скульптура ШКП". Формування командного духу.
22.10.2012
25.10.2012
Мензак О.В., Орленко Ж.В.
2.
Розробка логотипу. Прийом нових членів клубу. З досвіду командної гри...
08.11.2012
Мензак О.В., Орленко Ж.В.
3.
Параметри ринкової рівноваги. Гра «Ринок».
15.11.2012
Мензак О.В., Орленко Ж.В.
4.


5.
Успішні якості підприємця.   Тест на підприємливість.

Презентація логотипу ШКП
22.11.2012


 29.11.2012
Мензак О.В., 
Орленко Ж.В.
6.
Витрати та прибутки фірми. Гра "Фабрика іграшок".
07.12.2012
Мензак О.В., Орленко Ж.В.
7.
Складання плану роботи на ІІ семестр. Підведення підсумків.
20.12.2012
Мензак О.В., Орленко Ж.В.

Немає коментарів:

Дописати коментар